Informe Territorial Demarcacio Barcelona Invest Catalonia 01

Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten l’informe territorial de la demarcació 2019

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona han presentat l’informe territorial de la demarcació de Barcelona 2019. A aquest informe hi consta la informació socioeconòmica de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona, una visió de conjunt i els mapes de projectes estratègics locals, així com articles relacionats amb la dinàmica de cada territori.

L’informe enguany s’ha tancat amb capítols temàtics centrats en els polígons d’activitat econòmica, les empreses del sector TIC, la compra-venda d’habitatges, i els models de desenvolupament econòmic local als municipis.

 

Radiografia socioeconòmica de la comarca de l’Anoia

L’informe de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona estableix que la taxa d’ocupació registrada de la comarca de l’Anoia és d’un 63,7%, sent un 13,6% la taxa d’atur. Per sexe, l’ocupació ha crescut més en les dones (4,3%) que en els homes (2,9%); en total les dones representen 44,6% del total dels ocupats, 3 dècimes més que l’any anterior. Tot i així, l’Anoia continua com a penúltima comarca quant a pes de les dones, 3 punts per sota la mitjana provincial (47,6%). Pel que fa a l’ocupació estrangera, aquesta ha incrementat a la comarca (10,1%), sent un total de 3236, molt més que l’ocupació espanyola, que ha incrementat només un 3,1%, resultant un total de 45214 persones.

En el 2018 la comarca de l’Anoia és la que més augmenta percentualment el nombre d’ocupats (3,5%) a la demarcació, i especialment en l’ocupació femenina (4,3%).

Durant l’any 2018, la comarca de l’Anoia va registrar un augment de llocs de treball en el sector de la construcció (4,9%) i en el de serveis (3,9%), però la indústria creix amb menys intensitat (0,9%).

Juntament amb el Garraf, l’Anoia apareix com la comarca que percentualment va perdre més empreses durant el 2018, resultant un creixement de -0,9%, amb un total de 28 empreses. De tots els sectors, tots creixen, destacant el sector de la construcció (4,9%) i els serveis (3,9%). I dels 10 subsectors principals, destaca l’evolució del comerç a l’engròs (6,8%) i les activitats especialitzades de la construcció (4,3%). Les pèrdues d’ocupació es van veure principalment en el subsector dels serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria.

L’atur disminueix en vint-i-tres municipis dels trenta-tres. La capital, Igualada, té una taxa d’atur del 12,3%.

Malgrat que durant el 2018 l’atur a l’Anoia disminuís (13,6%) respecte l’any anterior, la comarca continua sent el territori amb la taxa més alta de la demarcació de Barcelona. Aquesta baixada de l’atur s’ha donat en la majoria dels nivells formatius, excepte en els programes de formació professional (1,45%).

A finals del 2018 hi van haver concedides 3918 prestacions per desocupació, que suposen un 3,14% menys que l’any passat.

 

Mapa de projectes estratègics locals de lAnoia

Dins els mapes de projectes estratègics locals de l’Anoia, a l’informe territorial de la demarcació de Barcelona 2019 hi consten:

  • Igualada Leather Cluster Barcelona
  • Igualada Fashion Lab
  • Inter-Tex
  • Campus Motor Anoia
  • Reinmet
  • Laboratori de Turisme Sostenible
  • 4D Health: innovació i recerca en seguretat del pacient
  • Comarca de les rutes
  • Anoia Activa
  • OTL Anoia, dispositiu d’inserció laboral especialitzat en salut mental

 

Per a més informació, podeu consultar l’informe territorial de la demarcació de Barcelona 2019 aquí.

Search