Pla Director Odena Invest

El Procés participatiu de Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) arrenca amb la primera sessió de debat el proper dijous

El proper dijous 2 de juliol a les 18.30h tindrà lloc la primera sessió de debat en el marc del Procés participatiu del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO), una oportunitat perquè tota la ciutadania i  agents socioeconòmics de la Conca puguin conèixer el projecte, plantejar qüestions i fer-hi aportacions.

A causa de la situació generada per la covid-19, aquestes sessions s’han hagut d’ajustar a les circumstàncies i adaptar-se a formats telemàtics. En aquest sentit la primera trobada digital, que és oberta a tothom, tindrà lloc a dos quarts de set de la tarda del proper dijous 2 de juliol i s’hi podrà participar a través del canal de YouTube de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. Els participants podran adreçar les seves preguntes i aportacions a través del mateix canal durant la sessió.

La sessió, que porta com a títol “Presentació del document d’avanç del PDUAECO”, té com a objectius presentar la proposta de PDU als col·lectius interessats, presentar les conclusions de l’informe ambiental, debatre criteris mediambientals que cal tenir en compte pel desenvolupament econòmic del territori i resoldre dubtes en relació al PDU.

El debat anirà a càrrec del Sr. Josep Armengol, Sub-director General d’Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya i de Ramon Queralt, director tècnic de La Llena, consultoria de serveis i projectes ambientals.

Per altra banda, a la pàgina web https://participa.gencat.cat/processes/PDUAECOConcaOdena  hi ha un espai habilitat per recollir totes aquelles  propostes i comentaris que la ciutadania vulgui aportar en relació al PDU. Al web, també s’hi poden recuperar les gravacions dels debats realitzats i consultar-hi les properes sessions de debats amb experts previstes, que tindran lloc els dies 7, 16 i 23 de juliol, també en format digital.

Amb el mateix objectiu, al setembre s’estan organitzant uns tallers participatius per treballar les àrees on es poden implantar les activitats econòmiques de la Conca a partir de la proposta plantejada al PDU. Serà una nova oportunitat per recollir la veu i l’opinió de la ciutadania. Aquests tallers es duran a terme de manera presencial o online, en funció de les circumstàncies del moment.

Tant les sessions de debat amb experts com els tallers o la resta d’acció del procés participatiu, tenen com a objectiu recollir les necessitats i sensibilitats del conjunt de la ciutadania i els diferents agents socioeconòmics per tal d’enriquir el Pla Director. El procés participatiu vol donar l’oportunitat a tothom de participar des d’una posició informada i, en aquest sentit, s’han plantejat les sessions de debat amb persones expertes que coneixen el territori en els seus diferents àmbits: econòmic, laboral, ambiental, agrícola, etc.

Des de la Direcció General de Participació de la Generalitat de Catalunya, qui vehicula i lidera el procés participatiu, s’ha explicat que es recolliran totes les propostes que faci la ciutadania i s’analitzaran cas a cas. Més endavant, s’informarà de quines de les aportacions s’hauran incorporat al PDUAECO i els motius de la seva inclusió, així com es raonaran els motius d’aquelles aportacions no incloses.

El PDU, impulsat amb el consens dels set Ajuntaments de la Conca d’Òdena, és una oportunitat per a reactivar l’economia de la Conca d’Òdena, per atraure inversions, oportunitats i coneixement, és un instrument estratègic per al progrés i la generació de llocs de treball a la Conca d’Òdena

Search