Reinmet Industria Invest Center Catalonia Conca Odena

El Projecte Reinmet assoleix el 100% de la inserció laboral a la Conca d’Òdena

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena (MICOD), amb el suport de la Diputació de Barcelona, han fet balanç positiu dels resultats obtinguts del programa REINMET fins a dia d’avui, amb una roda de premsa aquest dijous 10 d’octubre, on hi ha intervingut el president de la MICOD, Marc Castells, i la Coordinadora de la MICOD, Raquel Serra.

A la presentació, s’ha informat del màxim assoliment de la inserció laboral aconseguit a través del projecte, s’ha fet un balanç de les actuacions fetes i els resultats obtinguts des de la seva implantació el maig de 2018, i s’ha exposat el pla d’accions futures.

El sector metal·lúrgic és un dels àmbits empresarials clau de la Conca d’Òdena.

El metall és un dels sectors estratègics de la Conca, de manera que el projecte és una gran oportunitat pel territori per fer el sector més competitiu, tant a nivell empresarial com en l’àmbit de la professionalització dels treballadors i treballadores.

 

Impuls de la competitivitat del sector metall a la Conca

El projecte Reinmet es troba en el marc del Programa per la Ocupació a la Indústria Local de Diputació de Barcelona,  i té com a objectiu recuperar la capacitat professional i productiva per recolzar la re industrialització en el sector del metall. En aquest sentit, contempla una sèrie d’accions destinades a les persones en atur, per a professionalitzar-les i fer-les més competitives, i d’altres per a les empreses de la Conca d’Òdena.

El projecte Reinmet té com a objectiu impulsar el sector del metall a la Conca d’Òdena.

El programa, que va iniciar el 2018 i té previst finalitzar la seva activitat l’abril de 2020, treballa per impulsar les empreses del sector industrial de la metal·lúrgia a la Conca, a partir del recolzament al sector industrial basat en solucionar-ne les mancances, com el dèficit de professionals; oferir una formació d’acord a les necessitats de les empreses del territori, facilitar la contractació de personal format i oferir sessions informatives sobre la Indústria 4.0 per a professionalitzar les empreses. Alhora promou la creació d’espais de cooperació público-privada, on la Unió Empresarial de l’Anoia pren especial protagonisme, com a vincle entre l’empresa i l’administració pública.

 

Actuacions realitzades gràcies al Projecte Reinmet

Amb la implantació del projecte a la Conca d’Òdena s’ha fet una prospecció de les necessitats de les empreses del sector del metall de la Conca d’ Òdena, que ha permès conèixer amb exactitud les necessitats formatives i les mancances en coneixements de les empreses.

D’acord amb les dades obtingudes, es van realitzar tres sessions formatives adreçades a les empreses del sector en l’àmbit de la indústria 4.0, una formació per a professionalitzar en l’especialitat de soldadura, on hi van participar un total de 15 persones a l’atur procedents dels diferents municipis de la Conca; i una acció formativa en Manteniment Industrial, amb 15 persones en la mateixa situació.

El projecte ha aconseguit el 100% d’inserció de les 30 persones participants, en les dues accions formatives realitzades

Per completar la formació, els participants van realitzar pràctiques no laborals en empreses del sector del metall de la Conca, que va facilitar que una part d’ells s’incorporessin laboralment a les empreses que es varen acollir al programa.

 

Balanç positiu amb perspectives de creixement

Després de gairebé un any i mig de projecte, s’ha assolit el 90% dels objectius previstos i aquests es tradueixen en:

  • S’han assolit el 100% d’inserció de les 30 persones participants, en les dues accions formatives realitzades, fins a dia d’avui.
  • El 73% de les insercions han estat en el sector del metall.
  • L’11% contractacions són de caràcter indefinit, incentivat en part per la línia de bonificació a la contractació que promou el projecte Reinmet.
  • El grau de satisfacció de les persones participants i dels agents implicats es d’un 9  sobre 10, segons enquestes realitzades.

El 73% de les insercions asconseguides han estat en el sector del metall.

D’aquí fins a la finalització del projecte, hi ha previst una tercera acció formativa en l’especialitat de soldadura, a fi de beneficiar el màxim nombre de persones a l’atur del nostre territori. El curs, que tindrà una durada de 270 hores, preveu formació específica i 150h de pràctiques en empreses del sector del metall. L’inici es preveu pel mes desembre i finalitzarà a principis d’abril de l’any vinent; totes les persones interessades cal que contactin amb la MICOD.

El pròxim curs de formació serà sobre soldadura i tindrà una durada de 270 hores.

A més, se seguirà donant suport a les persones que han participat en el projecte, promovent la seva inserció laboral de manera estable en el sector del metall, i es continuarà oferint recolzament a les empreses del sector del metall.

Des de la MICOD se seguirà incentivant les empreses a la contractació estable, oferint unes bonificacions per la contractació de les persones participants del REINMET, i es continuarà oferint treballadors formats en el sector i formació en l’àmbit de la Indústria 4.0 en el sector del metall.

Search