Nous Formats De Formació

El repte de la formació davant un entorn canviant cada cop més accelerat

La revolució digital afecta a molts dels àmbits de la nostra societat, com a les empreses i als seus sistemes de treball i gestió. El gran repte actual de les petites, grans i mitjanes empreses és replantejar-se davant el procés de transformació digital però, quin és el paper dels treballadors davant els nous sistemes d’intel·ligència artificial i la robòtica?

 

LAusbildung alemà ha quedat obsolet

La formació professional va néixer per accelerar l’entrada de treballadors especialitzats en els sistemes de treball de les empreses. Companyies com Siemens van acollir el programa de formació alemany Ausbildung (Formació Professional Dual), per a fomentar l’aprenentatge a través de l’experiència i formació en l’entorn de l’empresa, sense cap coneixement previ.

L’objectiu d’aquest sistema era estudiar un ofici des de dos enfocaments, un pràctic i un teòric, focalitzant la part pràctica centrada a l’empresa. A curt termini, és un sistema molt efectiu, però a llarg termini, davant l’entorn canviant i en auge de la transformació digital, és un sistema que deixa obsoletes les habilitats dels treballadors.

Amb la incorporació de la intel·ligència artificial i la robòtica, les empreses incrementen la seva productivitat empresarial però es troben amb una gran dificultat d’adaptació. La formació per a realitzar una tasca els ha estat útil a curt termini, però davant un entorn canviant, tenir una visió estratègica és primordial.

 

Aposta per la formació delit doble

El repte de les empreses és aconseguir que el seu personal compti amb les habilitats necessàries per a impulsar els nous sistemes de treball sorgits amb la transformació digital.

Davant un entorn canviant, és primordial tenir una visió estratègica i la capacitat de resoldre problemes genèrics, sobretot amb la incorporació de la robòtica, que exigeix tenir una visió analítica global i no pas el desenvolupament d’habilitats concretes.

Amb l’objectiu de fugir de la visió tradicional de formació per a aprendre un ofici i dedicar-se’n tota la vida, sorgeix la formació d’elit doble. Aquest sistema de formació consisteix en utilitzar mecanismes de formació universitària alhora que professional, apostant per persones amb títols de grau o màster i posteriorment títols de formació professional, a tall d’especialització.

La combinació dels mecanismes de formació universitària amb la professional, per obtenir la feina i conèixer les particularitats de l’empresa per aplicar a la perfecció els coneixements, és el repte dels treballadors en plena revolució digital.

Search