La Conca Industrial Invest Post V3

La Conca industrial. Trajectòria industrial amb projecció de present i futur

La Conca d’Òdena, i tota la comarca de l’Anoia, és territori d’un important patrimoni industrial per la seva llarga tradició, sobretot en la indústria tèxtil, la del cuir, el metall i la paperera. El seu protagonisme es va veure afectat per les greus crisis de fa dècades, malgrat que en els últims anys la indústria s’ha diversificat a través de la transformació dels sectors madurs, com ara la moda (tèxtil i pell), el paper i el metall.

El protagonisme no només l’han pres aquests sectors, sinó que la comarca també compta amb un important pes del sector de les noves tecnologies, per exemple, és seu d’una empresa líder mundial de softwares de gestió hotelera i softwares d’assegurances bancàries.

L’Anoia compta amb un PIB industrial superior al 28%.

El passat industrial del territori s’ha sabut reinventar en l’actualitat, amb l’objectiu d’impulsar el creixement industrial, vinculant-lo a la innovació i al coneixement. Aquest fet es veu beneficiat per la disponibilitat de sòl industrial a la Conca d’Òdena que, a part de comptar amb una excel·lent localització pel sector logístic, s’ofereix a un preu inferior a l’Àrea Metropolitana i compta amb vies gratuïtes de comunicació per carretera.

Per conèixer les característiques dels polígons de la Conca d’Òdena, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena posa a disposició el geoportal, una plataforma online per conèixer el detall dels polígons que l’integren, les empreses, el sòl i el sostre industrial a Igualada, Jorba, Castellolí, Òdena, La Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

Oportunitats de futur i una aposta per la Conca d’Òdena

La voluntat de la Conca d’Òdena és crear les condicions necessàries per dinamitzar els polígons industrials, captar inversions i fer possible que les empreses s’instal·lin al sòl industrial disponible.

Des del territori, es treballa per l’impuls del sector industrial a través de la formació de professionals especialitzats, amb estudis vinculats al campus universitari d’Igualada-UdL. A part, també hi ha fires sectorials que posicionen el territori com a referent al sector, i compten amb el suport de l’administració. És el cas de la fira europea del punt Bstim o la fira del sector paperer Maqpaper, així com iniciatives publicoprivades com el centre de simulació en salut 4D Health o els projectes impulsats per l’Oficina de Captació d’Inversions Empresarials de la Conca d’Òdena.

Search