Ajudes Inversions Empresarials Catalunya

La Generalitat ofereix ajudes a inversions empresarials d’alt impacte

Amb l’objectiu d’impulsar Catalunya cap a la transformació industrial i convertir així el país en un dels territoris pioners en Indústria 4.0 a nivell internacional, des de la direcció general d’Indústria i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) s’ha impulsat un programa d’incentius per a inversions d’alt impacte.

Les empreses que poden beneficiar-se dels ajuts són empreses amb establiment operatiu a Catalunya que portin a terme els projectes d’alt impacte que es descriuen a les bases de la convocatòria. Es consideren projectes d’alt impacte els projectes d’inversió, tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall i del sector immobiliari.

Els tipus de projectes subvencionats són: projectes de creació d’ocupació en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, projectes industrials de producció de béns a través de l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria, centres logístics com a centres amb activitats de distribució, projectes d’inversió empresarial en actius fixes, creació de centres de R+D+I, projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a la Indústria 4.0, entre altres.

“Pacte Nacional per a la Indústria” per a impulsar la competitivitat de Catalunya

L’any 2020 es pretén que el 25% del PIB català sigui industrial. Es tracta d’un projecte de visió estratègica a llarg termini que es va plasmar amb la creació del Pacte Nacional per a la Indústria. El projecte compta amb sis eixos principals per a transformar la indústria catalana cap a la transició als nous models, i així liderar la quarta revolució industrial. Aquests sis eixos són: competitivitat empresarial, dimensió empresarial i finançament, indústria 4.0 i digitalització, formació, infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular.

Ens trobem davant la 4a revolució industrial, basada en la connexió de màquines i sistemes en el mateix espai de producció, i l’intercanvi fluid d’informació sense fronteres. Davant aquesta realitat, la Generalitat vol fomentar la transformació industrial per fer possible que Catalunya es converteixi en un dels territoris pioners a nivell internacional en l’adopció de la Indústria 4.0.

Catalunya compta amb una gran competitivitat gràcies a la seva gran obertura exterior, l’aposta en ferm per a la innovació de les empreses del país, i la important base industrial de la que està formada. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna, assolint gairebé el 21% del nostre PIB i generant ocupació de qualitat i cohesió territorial.

Des de l’Oficina de Captació d’Inversions de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena treballem per impulsar la indústria 4.0 al nostre territori, com a una de les línies d’actuació. L’objectiu és promoure una sèrie de línies d’actuació que condueixin les empreses de la Conca d’Òdena a aquest nou paradigma dels mitjans de producció.

Search