Pla Director Mobilitat Invest Catalunya 01

L’ATM presenta el Pla Director de Mobilitat 2020-2025

Divendres 20 de setembre, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona va presentar el Pla Director de Mobilitat 2020-2025 del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona. Aquest projecte estableix la mobilitat de les persones i de les mercaderies per tal d’assolir un model de mobilitat més sostenible, eficient, inclusiu i equitatiu per als propers anys.

A la presentació hi van ser partícips més de 250 persones, entre les quals diferents agents, organismes i institucions, també de la comarca de l’Anoia, interessats amb els treballs realitzats per a aportar suggeriments i conèixer de primera mà el Pla director i saber com afectarà a la mobilitat del territori.

Mobilitat de l’àrea metropolitana i les 12 comarques que configuren el SIMMB

El Pla director de mobilitat (pdM) planifica la mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), que integra totes les modalitats de transport que en formen part, tant de persones com de mercaderies, d’acord als articles 2 i 3 de la Llei de mobilitat. L’objectiu del projecte és que els desplaçaments siguin al màxim de sostenibles, eficients i adaptats a les necessitats de la ciutadania.

Malgrat que la major concentració de transport urbà està ubicada a l’àrea metropolitana de Barcelona, el pdM també integra les 12 comarques que configuren el Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB): Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf,  Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

El nou pla Director de Mobilitat presenta les següents línies estratègiques:

  • Governança, planificació i digitalització de la mobilitat
  • Eines per a una mobilitat saludable; xarxes de mobilitat accessibles i segures
  • Servei de transport públic inclusiu i de qualitat
  • Altres formes de mobilitat responsables i eficients
  • Nova gestió de la DUM i la logística
  • Accés sostenible a les zones d’activitat econòmica i pols de mobilitat, i transició energètica i economia circular
  • Eines per la millora contínua de la mobilitat i innovació de la mobilitat
Search