Oportunitats Dones Sector Industrial Catalunya

Oportunitats per a les dones en el sector industrial a Catalunya

El sector industrial és el sector que genera ocupació més estable, més qualificada i millor remunerada en l’actualitat, i és alhora un dels sectors amb més precarietat en matèria laboral per la dona, doncs acumula un número important de situacions de segregació i discriminació.

Dediquem aquest article a parlar sobre l’estudi “Les dones en el sector industrial a Catalunya”, de Carme Poveda, tenint en compte que el sector industrial anoienc se situa en el 26% i que la igualtat de gènere és un dels reptes i compromisos que estan a l’ordre del dia de la nostra societat.

La lluita contra la precarietat és dels objectius prioritaris actuals i és per aquest motiu que el sector industrial haurà de fer front a un gran desafiament, i atraure i retenir talent femení.

Segons un informe de l’EPA l’any 2016, l’ocupació femenina en el sector industrial va ser d’un 28,5%. Es tracta d’un dels àmbits amb menys ocupació de dones, seguit de la construcció i l’agricultura; doncs en el sector serveis és on es troba la gran majoria, amb una ocupació del 54,9%.

Un dels problemes sumats a l’escassa participació de les dones al mercat industrial és la bretxa salarial, com també ho és en el sector privat. Segons l’Enquesta anual d’estructura salarial del 2015, el sou per hora de les dones a la indústria és un 17,3% menys que el dels homes, i si es considerés el mensual, la bretxa salarial seria superior, ja que es plasmaria que la jornada laboral de les dones és, de mitjana, inferior a la dels homes.

L’estudi observa com a més nivell d’estudis la presència femenina és major, mentre que en casos de nivell d’estudis d’FP, el percentatge de participació femenina és més baix.

El sector industrial català s’enfronta a un gran repte atès que en els propers 10 anys es donaran 75.095 jubilacions, i per tant això es tradueix en l’oportunitat d’aprofitar i consolidar el talent femení en aquest sector.

En la mateixa línia del que comentàvem en el passat article sobre la Indústria 4.0, la nova realitat a la comarca exigirà nous talents i, per tant, molta formació. Es necessitarà cobrir llocs de treball que requeriran formació tècnic-professional, enginyeries i ciències. Ens trobem davant d’una gran oportunitat per a les dones i per superar la masculinització del sector industrial.

 

Search